Silent Yoga Sweden

Som enda yogalärare i Sverige erbjuder jag Silent yoga . Ett kocept fött ur Silent Disco där varje individ får ett par trådlösa hörlurlurar för att sedan uppleva hela klassen, personligen guidad i sina hörlurar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.